Necunoaşterea şi nesocotirea denumirii şi conţinutului Noului Testament al lui Hristos - singurul mântuitor

VAI ! CĂ IAR AM DESCOPERIT O CAUZĂ PĂGUBITOARE DE SUFLET LA SCARĂ NAŢIONALĂ,CARE ESTE:

NECUNOAŞTEREA ŞI NESOCOTIREA DENUMIRII ŞI CONŢINUTULUI NOULUI TESTAMENT AL LUI HRISTOS, SINGURUL MÂNTUITOR, TRĂIT ÎNTR-O VIAŢĂ ORTODOXĂ DE POCĂINŢĂ RODITOARE DE VIRTUŢILE PRUNCIEI.

TÂLCUIREA ŞI EXPLICAREA.

NOŢIUNEA DE TESTAMENT ÎN SPIRIT JURIDIC:

TESTAMENTUL ESTE UN ACT CU PUTERE DE LEGE- LEGAT DE DREPTUL DE MOŞTENIRE- CARE SE ÎNTOCMEŞTE DE CĂTRE PERSOANĂ ÎNAINTE DE DECES, ŞI CARE PRIN ACEST ACT JURIDIC LASĂ CA DREPT DE MOŞTENIRE BUNURI MATERIALE SAU SPIRITUALE CU CONDIŢIA OBLIGATORIE DE A RESPECTA CLAUZELE  ( PREVEDERILE ) TESTAMENTULUI.

EI BINE, ACEST LUCRU L-A FĂCUT DOMNUL HRISTOS CARE A LĂSAT AL SĂU NUMIT : NOUL TESTAMENT

CARE CUPRINDE PORUNCILE SALE EVANGHELICE PROPOVĂDUITE TREI ANI ŞI JUMĂTATE, ÎMPREUNĂ CU SF. SĂI UCENICI ÎN TOATĂ LUMEA.

DOMNUL HRISTOS S-A JERTFIT ŞI A MURIT PENTRU CA SĂ NE LASE NOUĂ PĂCĂTOŞILOR DE PE PĂMÂNT- FII LUI DUHOVNICEŞTI- CA DREPT MĂREŢ PRIVILEGIAT DE MOŞTENIRE, UN LOC ÎN ÎMPĂRĂŢIA LUI CEA VEŞNICĂ, ÎN CERURI, CU CONDIŢIA DE A RESPECTA, DE A TRĂI DUPĂ PORUNCILE ( CLAUZELE ) SALE EVANGHELICE O VIAŢĂ ANUME DE POCĂINŢĂ RODITOARE DE VIRTUŢILE PRUNCIEI CA: NEVINOVĂŢIA, DRAGOSTEA, BUNĂTATEA, ÎNDELUNGA RĂBDARE ŞI CELELALTE POMENITE ŞI DE SF. AP. PAVEL ÎN EPISTOLELE SALE.

ACUM VĂ ARĂT ÎNGRIJORAREA MEA ÎNFRICOŞĂTOARE dată de faptul căci am cunoscut persoane din toate Eparhiile din ţară, spovedite şi împărtăşite şi care habar nu au de PORUNCILE EVANGHELICE ALE LUI HRISTOS şi care trăiesc o viaţă duhovnicească după voia lor, după mintea şi după dorinţele lor lumeşti şi care nu numai că nu trăiesc o viaţă de Pocăinţă roditoare de virtuţi mântuitoare, dar nici nu au auzit sărmanii că trebuie să trăiască o asemenea viaţă, căci duhovnicii- păstorii lor- nu le-au spus şi nici nu le-au cerut să trăiască o asemenea viaţă.

Ba, şi mai grav şi păgubitor este că toţi duhovnicii spovedesc şi împărtăşesc milioanele de români fără să fi trăit viaţa de Pocăinţă cerută de către HRISTOS, după PORUNCILE SALE EVANGHELICE, ÎN CARE SCOP EL LE-A ŞI PROPOVĂDUIT.

Ba mai mult, toţi duhovnicii cultivă cugetarea falsă şi păgubitoare că doar simpla spovedanie şi împărtăşanie îi va urca la Ceruri pe aceşti oameni.

Ei bine- iată- eu nevrednicul duhovnic Nil vă dau la toţi în scris şi vă spun în gura mare că toţi cei care nu au trăit o viaţă de Pocăinţă roditoare de virtuţi ale PRUNCIEI- arătate mai sus- nu vor urca nicidecum la Ceruri, deci, dacă nu au trăit anume după PORUNCILE EVANGHELICE propovăduite de către Domnul HRISTOS în toată viaţa Sa pământească- o viaţă de Pocăinţă roditoare, arătată mai sus- nu au cum să ajungă să dobândească  UN LOC ÎN ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU, căci în plan juridic al Justiţiei Divine, ei nu au respectat Clauzele TESTAMENTULUI SĂU numit NOUL TESTAMENT, adică PORUNCILE SALE EVANGHELICE.

Iarăşi mă sfâşie întrebarea alarmantă ? De ce marii şi cunoscuţii şi recunoscuţii duhovnici la scară naţională tac liniştiţi şi nepăsători şi nu au dragoste şi milă pentru milioanele de români care se primejduiesc necunoscând acest ADEVĂR JURIDIC, şi de ce ei ca păstori, şi de ce toţi păstorii, toţi duhovnicii se limitează doar la simpla spovedanie şi împărtăşanie ?

Dar mai am încă o întrebare şi mai alarmantă : De ce nu vor să priceapă şi să ţină seama toţi cei ce spovedesc- Mari şi mici- că Domnul HRISTOS când a început LUCRAREA SA MÂNTUITOARE, când a deschis PreaSfântă Gura Sa,

Nu a spus '' spovediţi-vă şi împărtăşiţi-vă ''. CI A SPUS :

'' POCĂIŢI-VĂ ''

La fel şi Sf. Ioan Botezătorul Domnului tot aşa a zis:

'' POCĂIŢI-VĂ ''

Dar a mai şi adăugat cel mai important şi înfricoşător AVERTISMENT DUMNEZEIESC, zicând :

'' Iată securea stă la rădăcina Pomului (omului) şi tot Pomul (omul) care nu are roade vrednice de Pocăinţă (virtuţi) se taie şi se aruncă în FOC  (Focul veşnic)''.

VEDEŢI DAR, CU TOŢII :

Arhipăstori, păstori şi păstoriţi că eu nepriceputul v-am descoperit şi v-am tâlcuit în spirit Juridic şi Evanghelic, BOGĂŢIA DUMNEZEIASCĂ MÂNTUITOARE ASCUNSĂ atât de ÎNŢELEPT în cuvântul simplu : '' POCĂIŢI-VĂ'' .

De aici rezultă cu necesitate Logică Evanghelică, că din moment ce am greşit cu toţii se cuvine :

  1. Să recunoaştem că am greşit până acum.
  2. Mai departe să nu mai greşim.
  3. Să ne căim din toată inima că am greşit.
  4. Să ne rugăm toată viaţa să ne ierte Mântuitorul Iisus HRISTOS.
  5. Să ne spovedim curat cu canon de îndreptare.

Iar cei care ştiu mai mult să mai adauge şi altele ...

De credeţi că am greşit să-mi dovediţi.

De v-am supărat vă cer iertare

ieromonah Nil- Mărcuş