Sfaturi Evanghelice Ortodoxe de Pocăință

 1. Să ne căim pururea de păcatele făcute toată viaţa.
 2. Să ne smerim, recunoscând că suntem păcătoşi, răi etc.
 3. Să-l blestemăm şi să-l gonim pe diavolul de la noi.
 4. Să cinstim Sf. Patimi, Sf. Cruce, Sf. Icoane şi Sf. Biserică a Lui HRISTOS, cu câte trei metanii la pământ.
 5. Să cerem milostivire la Sf. Puteri Cereşti şi la toţi Sfinţii, cu câte trei metanii la pământ.
 6. Să iubim pe toţi oamenii şi pe duşmani.
 7. Să iertăm pe toţi oamenii şi pe duşmani, să nu ţinem minte răul.
 8. Să ne rugăm pentru toţi oamenii, vii şi adormiţi.
 9. La rău să răspundem cu bine şi să nu ne răzbunăm.
 10. Să nu urâm, să nu ameninţăm şi să nu judecăm pe nimeni.
 11. Să nu vorbim pe nimeni de rău.
 12. Să nu zicem nimic împotriva Lui Dumnezeu, nici ,,zău”.
 13. Să avem gândul la Dumnezeu şi la Maica Domnului, cu rugăciunile lor în gând: „Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)”; „PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieţii mele, ajutorului omenesc nu mă încredinţa, ci Singură mă apără şi mă miluieşte pe mine robul Tău (numele)”.
 14. Să nu ne mâniem, agităm, tulburăm sau smintim.
 15. Să ne rugăm cu smerenie, fără trufie, ură, răutate, etc.
 16. Să răbdăm toate relele, boli, jigniri, ca şi HRISTOS.
 17. Să avem milă de orfani, văduve, săraci.
 18. Să nu furăm, să nu minţim, să nu jurăm, să nu invidiem.
 19. Să nu poftim bunul sau femeia altuia, jocurile.
 20. Fară bogăţie, podoabe, manichiură. Femeia fară cosmetică, cu fustă şi batic.
 21. Să nu fumăm, să nu înjurăm, fără beţie, droguri etc.
 22. Să nu ne lăcomim la mâncare. Fără gumă de mestecat.
 23. Să nu ne lăudăm, să nu linguşim, să nu nedreptăţim.
 24. Să fugim de descântece, ghicit, vrăji etc., discotecă, internet.
 25. Să nu ne deschidă nimeni ,,Cartea”.  Fără desfrânare.
 26. Să fugim de spiritism, hipnoză, horoscop, de orice magie.
 27. Să fim credincioşi, ascultători, respectuoşi şi harnici.
 28. Să iubim Biserica, postul, rugăciunea.
 29. Să ne spovedim în cele patru mari posturi de peste an.
 30. Să ne împărtăşim, după dezlegarea de la duhovnic.
 31. Să ne închinăm înainte şi după masă, înainte şi după lucru, înainte şi după călătorie, dimineaţa şi seara.
 32. Să avem evlavie la Sfinţi, ca mijlocitori ai noştri la Dumnezeu.
 33. Să nu ne împrietenim cu persoane rele, neascultătoare, rătăcite.
 34. Fără imagini ruşinoase la televizor şi spectacole deşarte.
 35. Să-I mulţumim zilnic Lui Dumnezeu, pentru toate câte ne-a dat.
 36. Să purtăm cruce la gât.
 37. Să citim zilnic: Acatistul Domnului Iisus HRISTOS şi al Bunei Vestiri a Maicii Domnului.
 38. Să citim zilnic: Unul sau două capitole din Sfintele Scripturi ( Noul Testament ).
 39. Nelepădarea de HRISTOS, în caz de prigoană.
 40. Apărarea credinţei Ortodoxe şi a Bisericii fără teamă.

   

                                         Ieromonah Nil