Cuprins carte Jurnal de Bord Actual

 ,,JURNAL DE BORD ACTUAL de călătorie a acestei vieţi văzută la lumina ortodoxiei”- CUPRINS: 

 1. Prolog- versuri
 2. La Mărcuş sus în deal bete un Tun ortodox spiritual- versuri
 3. În loc de introducere
 4. În loc de prefaţă
 5. Despre LUCRAREA acestei cărţi
 6. După 2000 de ani la Mărcuş s-a desc his o uşă, este redeschiderea uşii ortodoxiei, pierdute în vremea noastră!
 7. Câţi oameni se păgubesc, crezând că Ortodoxia lui Hristos are şi alte alternative, mare eroare!
 8. Ce este Ortodoxia, singura mântuitoare?
 9. Vai! sărmanii oameni, până la noi toţi i-au amăgit! Ştiţi de ce?
 10. Cu dragoste şi durere pentru oamenii care sunt nevoiţi să vină de departe la      noi după ajutor!
 11. Până când îl învinuim pe nedrept pe Dreptul Dumnezeu?
 12. Oare de ce zice Dumnezeu ,,Voi distruge ştiinţa şi înţelepciunea acestei Lumi”???
 13. Vai! cum uită românii, că suntem ortodocşi şi trăim ca păgânii!
 14. Nevoia şi importanţa educaţiei religioase!
 15. ,,Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului n-o vor birui pe Dânsa!”
 16. Orice predică pe teme Evanghelice trebuie să fie nu numai informativă, ci şi educativ- Evanghelică!
 17. Avem avertisment: ,,De acum să nu mai greşeşti” zice Mântuitorul
 18. A fi elev ortodox al lui Hristos este un mare privilegiu!
 19. Căsătorii ortodoxe pe bază de farmece şi vrăji, şi urmările lor!
 20. ,,Nu mai sunt eu, ci Hristos este în mine. Cu Hristos pot totul” zice Sf. Apostol Pavel !
 21. Oamenii nu spovedesc cel mai mare păcat, mândria, şi zic că nu au mândrie!
 22. Când şi Păstorul, şi profesoarele de religie se ruşinează să facă educaţie religioasă!
 23. Despre ,,RĂZBOIUL NEVĂZUT”!
 24. Cununia Religioasă spune: ,,Nu mai sunt doi, ci unul, şi unul aparţine celuilalt”
 25. Pentru oamenii care nu merg la Biserică din cauza preoţilor
 26. Despre aşa numita viaţă duhovnicească raţională şi primejdia ei!
 27. Despre viaţa de după moartea trupului
 28. Din experienţa duhovnicească: condiţiile spovedaniei de Pocăinţă mântuitoare
 29. Despre cele două personalităţi: lumească şi duhovnicească
 30. A fi student ortodox al lui Hristos este un mare Dar şi privilegiu!
 31. Un fel de cheie de verificare a roadelor Pocăinţei
 32. Vai! câţi călătoresc pe Pământul lui Dumnezeu zile şi ani în mod clandestin, fără frică de Dumnezeu, de urmări, de Judecată!
 33. Mărturia ortodoxă că eu sunt cel dintâi păcătos este un adevăr, nu formulă!
 34. Să-l căutăm în rugăciune pe Marele Duhovnic Pr. Arsenie Boca şi să-i urmăm Învăţăturile Lui
 35. Catolicismul cultivă o viziune falsă de resemnare pasivă, de victimă, o robie intelectuală din cauza cugetării mintal- raţionale
 36. Vai! ce uşor se confundă sfaturile duhovniceşti cu Canonul de Pocăinţă!
 37. Gândirea raţională şi trufia, cultivate de învăţământul actual, deformează personalitatea tinerilor!
 38. Câte ceva despre boală şi legătura ei duhovnicească cu Pocăinţa mântuitoare!
 39. Boala mortală a secolului, cugetarea raţională în loc de cugetarea morală Evanghelică
 40. Vai! câte femei sunt atinse de microbul modern, al podoabelor occidentale!
 41. Cu dragoste şi durere pentru duhovnicii oamenilor de cultură
 42. Căinţă şi Pocăinţă adevărată fără lacrimi în ochi sau în inimă nu există în ortodoxie!
 43. O boală spirituală- ,,trufia lacrimogenă”-Vai! ce uşor varsă unele femei lacrimi de ciudă şi nu de Căinţă!!!
 44. Unde a pătruns microbul trufiei, mai ales în călugărie, acolo seamănă şi seceră satana!
 45. Despre paza mădularelor şi a simţurilor!
 46. Iarăşi despre cauzele nemăritişului la fete!
 47. ,,Doamne, dă-mi putere să pot suferi!” Bătrâneţea a ajuns pentru mine o mucenicie, dar şi o salvare!
 48. Vai! câţi munţi milenari de steril s-au adunat!!!
 49. Rătăcirea omului- de la mistica religioasă la misticismul păgubitor de suflet!
 50. De ce filozofia lumească este o ştiinţă falsă şi păgubitoare de suflet?
 51. Este nevoie să ne cenzurăm permanent cuvintele în scop mântuitor!
 52. Căsnicia începută până la Cununia Religioasă aduce toate relele!!!
 53. Despre forme de robie intelectuală moderne!
 54. Uimitor! Trăim sub avalanşa paradoxurilor!
 55. Adevărul şi testamentul moral al preaticălosului duhovnic Nil- Mărcuş
 56. La ce trebuie să cuget? la sfârşitul lumii sau la sfârşitul meu personal?
 57. Cele patru aripi individuale de ascensiune mântuitoare
 58. Vânatulşi pescuitul,privite în lumina ortodoxiei: patimă şi ucidere!
 59. Vai! cum amestecă intelectualii Grâul lui Dumnezeu cu neghina vicleanului!
 60. Vai! sărmanii prunci nevinovaţi suferă din cauza botezului necanonic!
 61. Atenţiune! Atenţiune! Feriţi-vă de bioenergeticieni neortodocşi şi de ortodocşii cu patimi, că sunt păgubitori!
 62. Înfricoşător! Un tânăr s-a lepădat de Hristos şi s-a predat voit lui satana!
 63. Vai! ce sentinţă vor auzi Judecătorii care dau sentinţe după Legi neortodoxe!
 64. Şi totuşi, pasiunea sportului este o patimă şi încă una, vai, naţională!
 65. Modernismul, omare primejdie morală, căci tăgăduieşte şi trădează ortodoxia milenară în România
 66. ,,Când călăuzesc orb pe orb, ajung amândoi în groapă”! Vai! cât de mulţi sunt cei ce călăuzesc pe orbi şi nu ştiu că nici ei nu văd!
 67. Când corabia este în primejdie de scufundare, se aruncă încărcătura!
 68. Femeile şi fetele care poartă pantaloni în loc de fustă fac sminteală, păcat mare! Zice Domnul Hristos: ,,Vai de cei care fac sminteală, mai bine să nu se fi născut”!!!
 69. Sunt oameni care cer în Acatiste lucruri deşarte, mai ales bărbaţii!
 70. Atenţiune! Toţi oamenii care trăiesc fără Hristos se află în Acceleratul de Iad! Să coboare grabnic, până nu porneşte Acceleratul, că până la Iad nu opreşte!!!
 71. Cine poate să înţeleagă, că există o graniţă între cele deşarte şi cele mântuitoare!
 72. Cât este de dăunătoare pasiunea balonului!
 73. Nu vedeţi copiii de azi, isteţi şi dezvoltaţi raţional, dar, vai! necultivaţi moral?!
 74. Despre unele neînţelegeri între soţie şi soţ!
 75. Ne aflăm în vremea de urmă, iar Evanghelia zice: ,,Va vinde frate pe frate, tată pe fiu şi fiul pe tată...”
 76. Vai! sărmanii de bogaţi, în ce primejdie trăiesc!
 77. Cuvânt de încheiere
 78. Năvalnica tinereţe- versuri
 79. Faţă-n faţă cu tinereţea fără componentă morală- versuri
 80. Dialog ipotetic între trufie şi smerenie- versuri
 81. Bogaţii să depună grabnicbogăţia în Cer!- versuri
 82. Despre cum să ne pregătim în vederea vremii prigoanei lui Antihrist!!!
 83. SFATURI EVANGHELICE ORTODOXE DE POCĂINŢĂ